info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Artikel 18. Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van van der plaats webwille persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. van der plaats webwille  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt van der plaats webwille nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.


                          

 
Privacybeleid van der plaats webwille

  01-01-1970  

Privacybeleid van der plaats webwille http://www.fietswille.nl Over ons privacybeleid van der plaats webwille geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van van der plaats webwille. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/03/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt...

Lees meer